Zmiany zaczynają się od rzeczy małych

Czy wiedzą Państwo, że od 2010 roku wytwarzamy energię elektryczną w naszej własnej instalacji fotowoltaicznej?PCG – Powierzchowność wykluczona.
Więcej na temat zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Przejrzystość i uczciwość – z tego jesteśmy znani w powiecie Lippe, w północno-wschodniej części Nadrenii Północnej-Westfalii, a wartości te naturalnie są znamienne w naszych kontaktach z kolegami, klientami i partnerami. Grupa PCG zatrudnia 240 osób na całym świecie i jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności.

Bezpieczeństwo

Czy wiedzą Państwo, że regularnie prowadzimy instruktaże z zakresu bezpieczeństwa celem ochrony naszych pracowników? Ponieważ bezpieczeństwo naszych pracowników znajduje się w centrum zainteresowania naszych działań.

Zadowolenie

Czy wiedzą Państwo, że od dawna włączyliśmy  zadowolenie pracowników do naszej strategii korporacyjnej? Ponieważ zadowoleni pracownicy są bardziej zmotywowani i bardziej wydajni. Przy czym zdrowie i dobre samopoczucie znajdują się na pierwszym miejscu. Wspieramy to licznymi optymalizacjami stanowisk pracy, takimi jak np. ergonomiczne meble robocze. Pełna szacunku współpraca pomaga nam osiągnąć nasze cele korporacyjne.

Uczciwość

Czy wiedzą Państwo, iż poprzez wypłaty premii oraz dodatku bożonarodzeniowego i urlopowego  gwarantujemy naszym pracownikom po pierwsze należne, po drugie adekwatne do wkładu pracy wynagrodzenie?

Uznanie wartości

Czy wiedzą Państwo, że oprócz imprez świątecznych i letnich uroczystości rodzinnych oferujemy również naszym uczniom zawodu regularne wycieczki? Ta forma wdzięczności i uznania zwiększa ducha zespołowości i motywację.

Rozwój

Czy wiedzą Państwo, że od szeregu lat wspieramy naszych pracowników w szeroko pojętym rozwoju osobowym? Z jednej strony finansujemy doskonalenie zawodowe i szkolenia, a z drugiej strony wspieramy je organizacyjnie.

Zaangażowanie

Czy wiedzą Państwo, że od dawna angażujemy się w powiecie Lippe w „serwis FABEL dla firm przyjaznych rodzinie”? Ponadto wspieramy różne stowarzyszenia i instytucje w regionie.

Badania

Czy wiedzą Państwo, że od ponad 20 lat utrzymujemy owocną współpracę z Wyższą Szkołą Techniczną Wschodniej Westfalii w Lippe [OWL]? Koncepcje powłok lakierniczych wymagają rozległej wiedzy z zakresu obróbki wstępnej i właściwości materiałowych. Z tego powodu Grupa PCG ściśle współpracuje z Wyższą Szkołą OWL na polu różnych projektów badawczych.

  • Zapobieganie zagrożeniom
  • Bezpieczeństwo instalacji poprzez prewencję
  • Szkolenie pracowników
  • Ergonomiczne stanowiska pracy
  • Wypłaty premii, np. za dobre oceny od uczniów zawodu
  • Dodatek świąteczny i urlopowy
  • Tworzenie możliwości doskonalenia zawodowego, np. szkoleń
  • Współpraca ze szkołami wyższymi
  • Członek FABEL-Service Lippe
  • Firma przyjazna rodzinie

Dzięki powyższym działaniom dążymy do osiągnięcia poniższych celów zrównoważonego rozwoju.

This site is registered on wpml.org as a development site.