Ziemia jest płaszczyzną Wrażliwą i godną ochrony

Jako niezawodny partner w zakresie produkcji i dystrybucji farb, lakierów, bejc, farb patynujących, a także wosków i olejów, ponosimy szczególną odpowiedzialność za środowisko. Ale czy przemysł chemiczny i ochrona środowiska rzeczywiście idą w parze?

 

Nasze działania od dawna były determinowane myśleniem o przyszłości i o następnych pokoleniach. Dlatego też zrównoważony rozwój dla nas to nie tylko kwestia ochrony środowiska, ale także patrzenia w przyszłość i zabezpieczania przyszłości. Kwestia właściwej perspektywy. W ten sposób utrzymujemy zrównoważony rozwój korporacyjny w wielu obszarach i zawsze staramy się nie tracić z pola widzenia całościowego obrazu.

 

Dla nas zrównoważony rozwój to nie tylko ochrona klimatu i środowiska naturalnego. W naszych codziennych działaniach uwzględniamy również naszą odpowiedzialność wobec naszych pracowników, naszych klientów oraz obszarów energii, surowców, produkcji i logistyki.