Obszerne informacje dotyczące nowościzwiązanych z PLANTAG®

Spotkanie partnerów RCD w naszym technikum

Od 11.05.2017 do 12.05.2017 w naszym technikum w Detmold odbyło się doroczne spotkanie RCD-Treppensysteme GmbH & Co.KG z różnymi producentami schodów z całego terenu Republiki Federalnej Niemiec. Ponad 50 uczestników przez dwa dni brało udział w tym informacyjnym i merytorycznym spotkaniu. Rozpoczęło się ono w czwartek po południu od warsztatów. W trakcie tych warsztatów nasi pracownicy zaprezentowali uczestnikom aktualne opracowania i produkty na stanowiskach „laboratorium badawcze”, „nakładanie lakierów wodnych metodą natryskową” oraz „powierzchnie olejowane”.

 

W laboratorium badawczym pani Kerstin Dekomien i jej współpracownicy zapoznali uczestników ze swoją pracą podczas prowadzenia badań i opracowywania nowych produktów. Udzielono szczegółowych odpowiedzi na pytania obecnych uczestników, którzy mogli zaznajomić się z działaniami naszego przedsiębiorstwa ukierunkowanymi na zapewnienie jakości. W trakcie prezentacji na przykładzie wyrobów wzorcowych przedstawiono różnorodne produkty takie jak „oleje” oraz „lakiery wodne na schody”. Oprócz części praktycznej udzielano tutaj również wyczerpujących i fachowych odpowiedzi na pytania zainteresowanych specjalistów.

Z kolei piątkowy program objął różne wykłady. Najpierw nasz dyrektor Hanno Baumann dokonał krótkiej prezentacji historii przedsiębiorstwa. Następnie pani Kerstin Dekomien wygłosiła referat na temat „Powierzchnie w konstrukcji schodów – czy jakość powierzchni schodów tkwi w gorsecie obcych norm?” Szczegółowo objaśniła różnorodne wyzwania wynikające z norm i wymagań technologów jak również klientów końcowych wobec powierzchni schodów.

Uczestnicy korzystali z możliwości zadawania pytań referentom na zakończenie ich wykładów tak, iż żadne wątpliwości nie pozostały bez odpowiedzi.