Nasze Technikum Z innowacyjnością w przyszłość

Firma PLANTAG® Coatings ustanowiła dla swych klientów i dla własnych potrzeb szkoleniowych i rozwoju nowoczesne, powiązane bardzo blisko z praktyczną działalnością technikum. To technikum na powierzchni ponad 1000 m2 obok realizacji praktycznych zastosowań przeznaczone jest również do teoretycznego kształcenia i doskonalenia klientów, własnych pracowników oraz studentów. W oparciu o wyposażenie maszynowe w technikum można symulować nawet najbardziej złożone procedury linii lakierniczych.

 

Nowoczesne technologie powłok powierzchniowychw warunkach praktycznych

Technikum firmy PLANTAG® Coatings zostało założone, aby zaspokoić najbardziej różnorodne potrzeby klientów. Tutaj można wypróbowywać systemy lakierów bez konieczności przerywania procesów produkcyjnych u klientów. Ponadto klient może aktywnie uczestniczyć w opracowywaniu lakieru i razem z naszymi technikami i chemikami wypróbowywać nowe technologie.

 

Wymagania wobec przemysłu lakierniczego wzrastają, w szczególności z uwagi na wprowadzanie w życie nowych wymagań dotyczących emisji lotnych związków organicznych. Na skutek przechodzenia z lakierów rozpuszczalnikowych na systemy lakierów wodnych i systemy UV procedury stają się coraz bardziej złożone. Należy rozpatrywać coraz bardziej złożone struktury, począwszy od szlifowania a na mechanicznych i chemicznych wymaganiach względem powierzchni kończąc. Brane to jest pod uwagę w przypadku wyposażania technikum.

 

Aby nie ograniczać kompetencji tylko do obszaru przemysłowych technologii lakierowania, lecz również móc rozpatrywać wstępną obróbkę lakierowanych powierzchni, nawiązano współpracę ze szkołą wyższą we Wschodniej Westfalii-Lippe. Szkoła wyższa przyjęła wezwanie i jest do naszej dyspozycji w ramach współpracy przy rozwiązywaniu problemów w tematach drewna, materiałów drewnopochodnych i badania materiałowego. W zamian za to studenci kształceni są w naszym technikum w dziedzinie technologii powłok powierzchniowych.

 

Chętnie zapraszamy naszych klientów, aby mogli symulować procedury pokrywania powierzchni na naszych urządzeniach.

Szkoła wyższa we Wschodniej Westfalii-LippeUniwersytet Nauk Stosowanych

Współpraca ze szkołą wyższą w WWL

Skuteczne koncepcje nakładania powłok wymagają obszernej wiedzy z dziedziny obróbki wstępnej i właściwości materiałowych pokrywanych przedmiotów. Z tego względu PCG Group współpracuje ściśle ze szkołą wyższą we Wschodniej Westfalii-Lippe w zakresie różnych projektów badawczych. W zamian za to studenci uzyskują wgląd do technologii nakładania powłok w trakcie sesji w technikum PCG Group.

Wyposażenie naszegotechnikum

 • Szlifierka 2-taśmowa
 • Agregat do szpachli
 • Nakładarka walcowa 1
 • Nakładarka walcowa 2
 • Podwójna maszyna walcowa z zespołem rozcierającym
 • Urządzenie do aplikacji porowatej
 • System EBC (utwardzania wiązką elektronów)
 • Suszarnia Fusion
 • Suszarka ekscymerowa IST Metz LED UV
 • Suszarka UV 1
 • Automat natryskowy
 • Tunel suszarniczy
 • Kabina lakiernicza
 • System aplikacji oleju
 • Laboratorium badawcze