Mocną grupą o skoncentrowanych kompetencjach dla różnorodnej gamy produktów

Jesteśmy niezawodnym partnerem, jeśli chodzi o wytwarzanie i dystrybucję lakierów, farb, bejc, systemów patynowania jak również wosków i olejów. Pod egidą PCG Group prowadzone są trzy poniższe przedsiębiorstwa, które różnią się, ale i uzupełniają wzajemnie zróżnicowanymi kompetencjami.


PLANTAG® PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU

Państwa niezawodny partner w dziedzinie przemysłowego pokrywania drewna i wyrobów drewnopochodnych. Indywidualne rozwiązania produktowe w dziedzinie systemów powłok utwardzanych UV, systemów na bazie rozpuszczalników jak również wodnych systemów powłok zaliczane są do zasadniczych kompetencji PLANTAG® Coatings. W naszych własnych laboratoriach opracowywane są ciągle nowe produkty do fazy dojrzałości rynkowej.


Jordan® LackePRODUKTY DLA RZEMIOSŁA

To przedsiębiorstwo filialne zajmuje się opracowywaniem produktów zoptymalizowanych dla zastosowań dla wyższej klasy stolarskich zakładów rzemieślniczych. Firma JORDAN® Lacke może poszczycić się ponad 125 letnią pełną sukcesów historią i należy od roku 2013 do PCG Group.


BLC Lack ChemiePRODUKTY DO FOLII WYKOŃCZENIOWYCH I KRAWĘDZI PŁYT MEBLOWYCH

Jako przedsiębiorstwo rozwojowe i produkcyjne firma BLC Lack Chemie od lat jest wiodącym specjalistą w zakresie lakierów do pokrywania folii wykończeniowych i krawędzi płyt meblowych. Produkty opracowane i wytworzone przez BLC rozprowadzane są przez PLANTAG® Coatings.


Filie zagraniczne 

 • PLANTAG® Do Brasil Ltda.
 • PLANTAG® Coatings Groep NL
 • PLANTAG® Coatings India Pvt. Ltd.
 • PLANTAG® Polska Sp. z.o.o.
 • PLANTAG® Türkiye Ltd. Sti.
 • PLANTAG® Romania S.R.L.
 • PLANTAG® Schweiz GmbH

Przedstawicielstwa ZAGRANICZNE 

 • Chiny
 • Rosja

 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Słowenia
 • Bośnia i Hercegowina